Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế Thiện Hòa, Hữu Lợi - Hạng mục trụ điện, phụ kiện và hành lang an toàn lưới điện
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế Thiện Hòa, Hữu Lợi - Hạng mục trụ điện, phụ kiện và hành lang an toàn lưới điện
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT TCXL
Giá gói thầu 2496743220
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Nguồn vốn SCL 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án • Thay FCO: 33 bộ; • Thay trụ BTLT 12m đơn thành BTLT 14m đơn: 193 trụ; • Thay trụ BTLT 12m đơn thành BTLT 14m ghép: 01 trụ; • Thay trụ BTLT Pi 12m thành BTLT 14m ghép: 03 trụ; • Thay trụ BTLT 12m ghép thành BTLT 14m ghép: 26 trụ; • Gia cố bê-tông móng trụ BTLT 14m đơn: 194 trụ; • Gia cố bê-tông móng trụ BTLT 14m ghép: 30 trụ; • Thay đà L75x75x8x2,4m đơn thành đà L75x75x8x2,4m đơn: 128 bộ; • Thay đà L75x75x8x2,4m đơn trụ đơn thành đà L75x75x8x2,4m đôi trụ đơn: 24 bộ; • Thay đà L75x75x8x2,4m đôi trụ đơn thành đà L75x75x8x2,4m đôi trụ đơn: 14 bộ; • Thay đà L75x75x8x2,4m đôi trụ Pi thành đà L75x75x8x2,4m đôi trụ ghép: 03 bộ; • Thay đà L75x75x8x2,4m đôi trụ ghép thành đà L75x75x8x2,4m đôi trụ ghép: 29 bộ; • Thay đà khung đơn thành đà L75x75x8x2m đơn: 03 bộ; • Thay đà L75x75x8x2m đơn thành đà L75x75x8x2m đơn: 03 bộ; • Thay đà L75x75x8x2m đơn thành đà L75x75x8x2m đôi: 03 bộ; • Thay đà L75x75x8x2m đơn thành đà L75x75x8x2m đôi trụ ghép: 01 bộ; • Thay đà L75x75x8x2m đôi thành đà L75x75x8x2m đôi trụ ghép: 01 bộ; • Thay đà khung đôi thành đà L75x75x8x2m đôi: 08 bộ; • Thay đà khung đơn thành đà L75x75x8x2m đôi: 04 bộ; • Tháp đà U160-2m đôi đỡ lưới trung thế: 07 bộ; • Thay sứ đứng + ty 24 kV: 832 bộ; • Lắp sứ đứng + ty 24 kV: 118 bộ; • Thu hồi sứ đứng không sử dụng: 06 bộ; • Thay sứ treo Polymer: 216 bộ; • Lắp sứ treo Polymer: 351 bộ; • Thay uclevis+sứ ống chỉ: 224 bộ; • Thay kẹp căng dây 240mm2 thành giáp níu 240mm2: 102 cái; • Thay giáp níu cho cáp Al bọc 24k–240mm: 108 bộ; • Lắp giáp níu cho cáp Al bọc 24k–240mm: 204 bộ; • Thay giáp níu cho cáp Al bọc 24k–50mm: 03 bộ; • Thay kẹp căng dây 50mm2 thành giáp níu 50mm2: 03 cái; • Thay giáp buộc đầu sứ đơn cáp 240mm2: 389 cái; • Thay giáp buộc đầu sứ đôi cáp 240mm2: 270 cái; • Tái lập tiếp địa trung thế: 26 bộ; • Bọc hóa điểm hở bằng băng keo cách điện trung thế: 83 cuộn; • Thay hộp domino 9 cực: 33 bộ; • Lắp domino 9 cực: 21 bộ; • Lắp kẹp treo cáp ABC 4x95 mm2: 401 cái; • Lắp kẹp ngừng cáp ABC mm2: 161 cái; • Thay cò đấu cáp đồng bọc 24KV/25mm2: 120 mét; • Lắp cò đấu cáp đồng bọc 24KV/25mm2: 156 mét.
Từ ngày 13/02/2020
Đến ngày 24/02/2020
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 02822182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác