Chi tiết gói thầu

Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án xây dựng cầu vượt bộ hành trên đường Kinh Dương Vương trước bến xe Miền Tây
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án xây dựng cầu vượt bộ hành trên đường Kinh Dương Vương trước bến xe Miền Tây
Tên và phạm vi của gói thầu Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp
Giá gói thầu 657902760
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 11/02/2020
Đến ngày 24/02/2020
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác