Chi tiết gói thầu

Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2)
Chủ đầu tư PC An Phú Đông
Bên mời thầu PC An Phú Đông
Tên gói thầu Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2)
Tên và phạm vi của gói thầu Gói 35-20 "Boulon các loại"
Giá gói thầu 484152194
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước
Nguồn vốn Chi phí SXKD, ĐTXD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 05/02/2020
Đến ngày 21/02/2020
Địa chỉ 246 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (028) 62.708.989
Fax Fax: (028) 62.580.909
Giá bán hồ sơ mời thầu Phát hành miển phí
Email
Các thông tin khác