Chi tiết gói thầu

Đường dây 110kV đấu nối vào trạm 220kV Tân Cảng
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Đường dây 110kV đấu nối vào trạm 220kV Tân Cảng
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT Gói thầu 1 - đào và tái lập mương cáp ngầm
Giá gói thầu 2407652512
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
Nguồn vốn Vốn ĐTXD của EVNHCMC
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 01/02/2019
Đến ngày 25/02/2019
Địa chỉ Ban QLDA Lưới điện TP.HCM. Số 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1
Điện thoại (028) 22 168 416
Fax (028) 22 205 399
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác