Chi tiết gói thầu

Cải tạo nhánh rẽ 110kV Củ Chi
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Cải tạo nhánh rẽ 110kV Củ Chi
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT gói thầu 3.1: Giám sát lắp đặt phần xây dựng
Giá gói thầu 209187081
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD của EVNHCMC
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 10/01/2019
Đến ngày 30/01/2019
Địa chỉ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028) 22.168.416
Fax (028) 22.205.399
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác