Chi tiết gói thầu

03 dự án Nâng cấp và phát triển trạm, lưới điện xã "Bà Điểm", "Xuân Thới Thượng", " trạm Trung Đông 7, Xuân Thới Sơn 2, Dân Thắng 3, Xuân Thới Đông 2A"
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Hóc Môn
Tên gói thầu 03 dự án Nâng cấp và phát triển trạm, lưới điện xã "Bà Điểm", "Xuân Thới Thượng", " trạm Trung Đông 7, Xuân Thới Sơn 2, Dân Thắng 3, Xuân Thới Đông 2A"
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu GS 19-01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 03 dự án Nâng cấp và phát triển trạm, lưới điện xã "Bà Điểm", "Xuân Thới Thượng", " trạm Trung Đông 7, Xuân Thới Sơn 2, Dân Thắng 3, Xuân Thới Đông 2A"
Giá gói thầu 129464594
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước
Nguồn vốn KHCB
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 14/02/2019
Đến ngày 04/03/2019
Địa chỉ 246 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q12
Điện thoại 02822155225
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác