Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TU, TI trung, hạ thế năm 2019
Chủ đầu tư PC Hóc Môn
Bên mời thầu PC Hóc Môn
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TU, TI trung, hạ thế năm 2019
Tên và phạm vi của gói thầu Tự thực hiện Sửa chữa lớn TU, TI trung, hạ thế năm 2019
Giá gói thầu 1676677507
Hình thức lựa chọn nhà thầu Tự thực hiện
Nguồn vốn SCL năm 2019
Giới thiệu tổng quan về dự án Sửa chữa lớn TU, TI trung, hạ thế năm 2019
Từ ngày 05/01/2019
Đến ngày 05/01/2019
Địa chỉ huyện Hóc Môn
Điện thoại 22155225
Fax 38916034
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác