Chi tiết gói thầu

sửa chữa lớn xe tải nhẹ Daihatsu biển số 54N 9048
Chủ đầu tư PC Hóc Môn
Bên mời thầu PC Hóc Môn
Tên gói thầu sửa chữa lớn xe tải nhẹ Daihatsu biển số 54N 9048
Tên và phạm vi của gói thầu Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước sửa chữa lớn xe tải nhẹ Daihatsu biển số 54N 9048
Giá gói thầu 162250000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước
Nguồn vốn SCL năm 2019
Giới thiệu tổng quan về dự án sửa chữa lớn xe tải nhẹ Daihatsu biển số 54N 9048
Từ ngày 13/12/2018
Đến ngày 20/12/2018
Địa chỉ huyện Hóc Môn
Điện thoại 22155225
Fax 38916034
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác