Chi tiết gói thầu

Đường dây 110kV đấu nối vào trạm 220kV Tân Cảng
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Đường dây 110kV đấu nối vào trạm 220kV Tân Cảng
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT gói thầu 3: Tư vấn giám sát thi công đào và tái lập mương cáp ngầm
Giá gói thầu 70913359
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD của TCT
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 04/01/2019
Đến ngày 24/01/2019
Địa chỉ Ban QLDA Lưới Điện – 35 Tôn Đức Thắng (Phòng 706, lầu 7) - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM.
Điện thoại 028 22168416
Fax (028) 22.205.399
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác