Chi tiết gói thầu

Mua sắm LBFCO, FCO, LA, sứ treo, hộp nối, hộp đầu cáp ngầm hạ thế – Đợt 1 năm 2019 của Công ty Điện lực Chợ Lớn
Chủ đầu tư PC Chợ Lớn
Bên mời thầu PC Chợ Lớn
Tên gói thầu Mua sắm LBFCO, FCO, LA, sứ treo, hộp nối, hộp đầu cáp ngầm hạ thế – Đợt 1 năm 2019 của Công ty Điện lực Chợ Lớn
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu 09 – 19 “LBFCO, FCO, LA, sứ treo, hộp nối, hộp đầu cáp ngầm hạ thế”
Giá gói thầu 264297432
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
Nguồn vốn SXKD, ĐTXD năm 2019
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 10/01/2019
Đến ngày 21/01/2019
Địa chỉ Phòng Kế hoạch vật tư_Công ty Điện lực Chợ Lớn – Số 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 – Tp.HCM.
Điện thoại (028) 2222.0558
Fax (028) 2222.0558
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác