Chi tiết gói thầu

Nâng cấp hoàn thiện lưới, trạm công cộng năm 2019
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Nâng cấp hoàn thiện lưới, trạm công cộng năm 2019
Tên và phạm vi của gói thầu Thông báo mời thầu Gói thầu Tư vấn khảo sát - lập BCKTKT và Tư vấn giám sát thi công xây dựng - lắp đặt thiết bị công trình
Giá gói thầu 1253974653
Hình thức lựa chọn nhà thầu Dấu thầu rộng rãi trong nước có qua mạng
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng
Giới thiệu tổng quan về dự án Phần đường dây trung hạ áp trên không - Kéo mới 10.000m đơn tuyến dây ACV b24kV 50mm2 + AC 50mm2 - Kéo mới 5.000m đơn tuyến dây nhôm ABC 4*95 mm2 Phần trạm biến thế - Lắp mới 8 máy biến thế 400kVA-15-22/0,4kV - Lắp mới 8 máy biến thế 250kVA-15-22/0,4kV - Lắp mới 15 máy biến thế 1x50kVA-15-22/0,4kV - Lắp mới 8 máy biến thế 1x100kVA-15-22/0,4kV
Từ ngày 16/01/2019
Đến ngày 13/02/2019
Địa chỉ Trang muasamcong.moi.gov.vn
Điện thoại 02822182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu miễn phí
Email
Các thông tin khác