Chi tiết gói thầu

Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin
Tên và phạm vi của gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin
Giá gói thầu 83795000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng
Nguồn vốn Chi phí SXKD của Công ty
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 18/01/2019
Đến ngày 24/01/2019
Địa chỉ 138 Trần Huy Liệu, P.15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại 028.22110311
Fax (08) 3.844 0086
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email thamnph@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác