Chi tiết gói thầu

Trang bị cáp quang phục vụ xử lý sự cố năm 2019
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Trang bị cáp quang phục vụ xử lý sự cố năm 2019
Tên và phạm vi của gói thầu Trang bị cáp quang phục vụ xử lý sự cố năm 2019
Giá gói thầu 584023000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh qua mạng
Nguồn vốn Chi phí SXKD của Công ty
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 08/01/2019
Đến ngày 16/01/2019
Địa chỉ 138 Trần Huy Liệu, P.15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại 028.22110311
Fax (08) 3.844 0086
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email thamnph@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác