Chi tiết gói thầu

Gói thầu XL- D1905012 Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị - Phần thay trụ trung thế thấp, mất an toàn.
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC An Phú Đông
Tên gói thầu Gói thầu XL- D1905012 Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị - Phần thay trụ trung thế thấp, mất an toàn.
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu XL- D1905012 Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị - Phần thay trụ trung thế thấp, mất an toàn.
Giá gói thầu 697952273
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước
Nguồn vốn SCL
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 27/12/2018
Đến ngày 07/01/2019
Địa chỉ 246, Tô Ký Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu phát hành miễn phí
Email
Các thông tin khác