Chi tiết gói thầu

Gói thầu thi công xây dựng công trình: 1. Di dời trạm biến áp Ngã tư đình 1, 1*560kVA để xử lý trạm biến áp tổn thất cao. 2. Di dời trạm biến áp Thợ Du 2, 1*250kVA để xử lý trạm biến áp tổn thất cao. 3. Di dời đường dây trung áp và TBA 1*560kVA Xuân Hoàng để cấp điện cho khách hàng Chi nhánh Quận 12-Công ty TNHH Cyber Star Group
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC An Phú Đông
Tên gói thầu Gói thầu thi công xây dựng công trình: 1. Di dời trạm biến áp Ngã tư đình 1, 1*560kVA để xử lý trạm biến áp tổn thất cao. 2. Di dời trạm biến áp Thợ Du 2, 1*250kVA để xử lý trạm biến áp tổn thất cao. 3. Di dời đường dây trung áp và TBA 1*560kVA Xuân Hoàng để cấp điện cho khách hàng Chi nhánh Quận 12-Công ty TNHH Cyber Star Group
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu thi công xây dựng công trình: 1. Di dời trạm biến áp Ngã tư đình 1, 1*560kVA để xử lý trạm biến áp tổn thất cao. 2. Di dời trạm biến áp Thợ Du 2, 1*250kVA để xử lý trạm biến áp tổn thất cao. 3. Di dời đường dây trung áp và TBA 1*560kVA Xuân Hoàng để cấp điện cho khách hàng Chi nhánh Quận 12-Công ty TNHH Cyber Star Group
Giá gói thầu 411690632
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước
Nguồn vốn KHCB
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 27/12/2018
Đến ngày 07/01/2019
Địa chỉ 246, Tô Ký Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu phát hành miễn phí
Email
Các thông tin khác