Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn lưới trung thế không đảm bảo an toàn cung cấp điện quận Tân Bình năm 2019
Chủ đầu tư PC Tân Bình
Bên mời thầu PC Tân Bình
Tên gói thầu Sửa chữa lớn lưới trung thế không đảm bảo an toàn cung cấp điện quận Tân Bình năm 2019
Tên và phạm vi của gói thầu Xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Sửa chữa lớn lưới trung thế không đảm bảo an toàn cung cấp điện quận Tân Bình năm 2019
Giá gói thầu 386203901
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn)
Nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2019
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 04/01/2019
Đến ngày 16/01/2019
Địa chỉ Công ty Điện lực Tân Bình
Điện thoại 22172299
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác