Chi tiết gói thầu

Nâng cấp và phát triển trạm, lưới điện hạ thế công cộng khu vực phía Tây huyện Hóc Môn năm 2019
Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối
Tên gói thầu Nâng cấp và phát triển trạm, lưới điện hạ thế công cộng khu vực phía Tây huyện Hóc Môn năm 2019
Tên và phạm vi của gói thầu Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT dự án "Nâng cấp và phát triển trạm, lưới điện hạ thế công cộng khu vực phía Tây huyện Hóc Môn năm 2019"
Giá gói thầu 506612515
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ
Nguồn vốn KHCB
Giới thiệu tổng quan về dự án Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT dự án "Nâng cấp và phát triển trạm, lưới điện hạ thế công cộng khu vực phía Tây huyện Hóc Môn năm 2019"
Từ ngày 07/12/2018
Đến ngày 27/12/2018
Địa chỉ www.muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028.62875388
Fax 028.38221107
Giá bán hồ sơ mời thầu miễn phí
Email tri2cm@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác Số TBMT là 20181175263