Những con số quan tâm:
Tháng 02/2019, sản lượng điện thương phẩm đạt 1,824 tỷ kWh, lũy kế từ đầu năm đạt 3,889 tỷ kWh, tăng 8,51% so với cùng kỳ năm 2018. Điện tiết kiệm đạt 35,19 triệu kWh. 99,7% yêu cầu dịch vụ được giải quyết trực tuyến.  Đã có thêm 178 khách hàng lắp đặt điện mặt trời có đấu nối vào lưới điện do Tổng công ty quản lý với tổng công suất là 1,5 MWp. Có 256.804 khách hàng cài đặt, sử dụng ứng dụng EVNHCMC_CSKH trên thiết bị di động.

SỰ KIỆN SẮP TỚI