Những con số quan tâm:
2.224 triệu kwh là sản lượng điện tiêu thụ trong tháng 8 tại TPHCM, tăng 5,13% so với cùng kỳ năm 2018; Lũy kế 8 tháng năm 2019 đạt 17.278 triệu kwh, tăng 8,08% so với cùng kỳ năm 2018.
2.514.451 là tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố, tăng 65,026 khách hàng, tương ứng 2,6% so với cuối năm 2018. Trong đó, 92,30% số khách hàng thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

SỰ KIỆN SẮP TỚI