Những con số quan tâm:
Trong 9 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện thương phẩm đạt 18,07 tỷ kWh, điện tiết kiệm đạt 299,72 triệu kWh. Tổng công ty đang quản lý 244.822 cam kết với chủ nhà trọ về thu tiền điện đúng giá quy định và giải quyết cho 1.512.337 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở sử dụng đúng giá quy định. Đã có 683 khách hàng lắp đặt điện mặt trời có đấu nối vào lưới điện do Tổng công ty quản lý với tổng công suất là 7,45 MWp. Đã có 133.756 khách hàng đăng ký sử dụng App EVNHCMC CSKH.